RAV audzēkņu talka Tartu

12345

 

Lielajā talkā piedalījās arī mūsu skolas audzēkņi, bet daži  27. aprīlī devās  ārpus Latvijas teritorijas talkot.
Jaunieši no Rīgas Amatniecības vidusskolas, Rīgas Valsts 1. ģimnāzijas un Rīgas Valsts 2. ģimnāzijas saposa latviešu piemiņas vietu – Tartu Jaunajos Jāņa kapos.