LEONARDO partnerības projekta „TRAWCOE” dalībnieku tikšanās Rīgā

123

 

 

No 9.jūlija līdz 11.jūlijām notika viena no Trawcoe tikšanās reizēm. Šoreiz tā bija Latvijā un to viesmīlīgi uzņēma mūsu skola.

Projekta norises gaitā tiks realizētas 6 projekta dalībnieku tikšanās. Projekta realizācijā iesaistīti 3 RAV Koka mākslas un Metālmākslas nodaļas audzēkņi un 10 pedagogi. Sanāksmes gaitā dalībnieki prezentēja paveikto- tradicionālās koka arhitektūras un konstrukciju izpēti savā valstī, diskutēja par turpmāko projekta gaitu un projekta galaprodukta- virtuālā 3D Eiropas Brīvdabas muzeja izveidi.


Audzēkņi apguva datorprogrammu ArchiCAD, kura tiks lietota projekta turpmākajā darbā, izveidojot izvēlētās unikālās koka būves modeli.
Audzēkņi kopā ar pedagogiem Latvijas Etnogrāfiskajā Brīvdabas muzejā detalizēti izpētīja un veica uzmērījumus Pabažu vējdzirnavām, kuras esam izvēlējušies par mūsu izpētes objektu.


Šajās dienās arī apskatījām Jēzus luterāņu baznīcu, kas ir vislielākā klasicisma koka baznīca. Bijām arī Jūrmalā, kurā atrodas ,apmēram, 4000koku mājas no kurām 414 ir īpaša valsts aizsardzībā.