Kvalifikācijas darbu tapšana Koka un metālmākslas nodaļā

12345

 

 

Rīgas Amatniecības vidusskolas 4. Kursa audzēkņiem ir jāizveido kvalifikācijas darbs. Rēzeknes luterāņu baznīcai, kuras projektu jānodod ir 13. jūnijā, jo 14. jūnijā jau ir ieplānota iesvētīšana.

 

Darbi rit pilnā sparā un darbs ir uzdots ne tikai kokapstrādes, bet arī metālapstrādes 4. kursa audzēkņiem. 

 

Apriķu luterāņu baznīcai tiek lieti kroņlukturi rokoko stilā un ukraiņu, grieķu katoļu baznīcai tiek gatavots altāris. Audzēkņi strādā pilnā sparā un apgalvo, ka darbus pabeigs laicīgi un nebūs nekādu aizķeršanos.