Zinību diena

123

Kā jau katru gadu ar laba vēlējumiem un sirsnīgu smaidu ir pavadīta arī šī Zinību diena,
RAV kolektīvs novēl, lai nospraustie mērķi un idejas iegūst reālākas aprises, kā arī radošums, veiksme un smaids pavada visu atlikušo mācību gadu.

Skolas sirdspuksti ir skolēni,
Bet skolas stiprums – skolotājs.
Ja skola ir lukturis, kas dāvā gaismu,
Tad skolotājs ir šī luktura liesmiņa.
Ja skola ir burvju dzēriens, kas dod spēku,
Tad skolotājs ir šī dzēriena biķeris.
Ja skola ir templis, kas sniedz mieru,
Tad skolotājs ir šī tempļa kolonnas.
Tik ilgi būs pasaule šī, cik ilgi būs skola
Un skolas dvēsele – skolotājs.