2015./16. mācību gada sagatavošanas kursiJau vairāk kā divdesmit gadus oktobra pēdējā sestdienā mēs aicinām visus, kuri vēlas 2016.gada septembrī pievienoties RAV audzēkņu pulkam, uz ikgadējiem sagatavošanas kursiem. Kursi notiks katru otro sestdienu līdz 2016.gada maijam. Noslēgumā interesenti varēs nokārtot iestājpārbaudījumus un tiks ieskaitīti RAV audzēkņu sarakstā konkursa kārtībā.

Kursu mērķis- palīdzēt pamatskolu audzēkņiem sagatavoties iestājpārbaudījumu kārtošanai Rīgas Amatniecības vidusskolā.

Kursu sākums- 2015.gada 31.oktobris plkst.10.00
Kursu beigas- 2016.gada maijs.

Kursu norise.
Nodarbības notiek katru otro sestdienu, 10.00-15.30.
Kursos tiek uzņemti visi interesenti.
Maksa par kursiem- 74 € par visu mācību laiku.

Kursu saturs.
Nodarbības notiek iestājpārbaudījumu priekšmetos-zīmēšanā, kompozīcijā, krāsu mācībā un konstruēšanā. Nodarbību laikā audzēkņiem palīdz apgūt pamatzināšanas un pamatiemaņas darbam zīmēšanā, kompozīcijā un krāsu mācībā.
Nodarbības vada RAV pedagogi.

Kursu noslēgums.
Kursu noslēgumā notiek skate, kurā tiek vērtēti audzēkņu kursu laikā izpildītie uzdevumi. Skatē audzēknis saņem vērtējumu, kas tiek pārvērsts kredītpunktos un pieskaitīts pie iestājpārbaudījumos saņemto punktu skaita.

Iespēja.
Kursu noslēgumā maijā audzēknim ir iespēja nokārtot iestājpārbaudījumus un tikt uzņemtam RAV.

Kursu koordinatori:  Teiksma Sūna, Kristīne Imša

Kontakttālrunis: 67426922, 20008904


Uz nodarbībām jāņem līdzi:
Zīmēšana -papīrs A4, dažāda mīkstuma zīmuļi (H un B), dzēšgumija.
Krāsu mācība – akvareļu papīrs (A4), saru otas (plakanas), guaša krāsas, zīmuļi, trauks ūdenim, lupatiņa, trauks krāsu sajaukšanai, papīrs vai avīze (paklāšanai zem darba).
Kompozīcija, konstruēšana – zīmuļi, dzēšgumija, lineāls, zīmēšanas papīrs A4, rūtiņu papīrs.
Uz nodarbībām līdzi jāņem burtnīca teorijas pierakstīšanai un zīmuļu asināmais nazītis. Par papildus nepieciešamajiem materiāliem kursu dalībniekus informēs skolotāji kursu gaitā.

Pirmajā nodarbību reizē 31.oktobrī līdzi jābūt:
Zīmēšanas papīram (A4), zīmuļiem, dzēšgumijai, lineālam, pierakstu burtnīcai.