Lustru iesvētīšana Apriķos

12345

Koka mākslas un metālmākslas nodaļas, metālmākslas izstrādājumu modelētāja, Bruno Artūra Štrausa diplomdarbs apskatāms Apriķu Evaņģēliski luteriskajā baznīcā. Diplomprojekta vadītājs Arvīds Verza un diplomdarba vadītājs Oskars Mikāns uzsver, ka šīs lustras pēc izmēriem un formām ir maksimāli pielāgotas baznīcas apjomam.  Lustras veidotas rokoko stilizācijā izmantojot altāra un iekārtu akantu ornamenta formas.  Dievnams tiek dēvēts par Kurzemes baznīcu lepnumu, par Kurzemes pērli, par augstas klases tautas mākslas darbu. Tagad jaunās lustras savā greznībā pārspēj līdzšinējās, kuras no baznīcas tika nozagtas septiņdesmitajos gados. Baznīcai savu šarmu piedod tas, ka tā joprojām nav elektrificēta un šīs lustras tiks iedegtas ar dabīgām svecēm. Arī ērģeļu plešas joprojām darbojas bez elektropiedziņas.