Kokapstrādes profesionālās izglītības aktuālajiem jautājumiem veltīta konference

1

Rīgas Amatniecības vidusskolā 2015.gada 27.oktobrī norisinājās konference „Kokapstrādes profesionālās izglītības aktuālie jautājumi”. Konferencē piedalījās uzņēmēji, skolu pedagogi un administrācijas pārstāvji un tās laikā tika apspriesti jautājumi

-Ko sagaida uzņēmējs no darba tirgū ienākošā jaunā Mēbeļu galdnieka.

-Mēbeļu galdnieka 2014./2015. Mācību gada kvalifikācijas eksāmena norise, izvērtējums, priekšlikumi.

-Galdnieku un Būvizstrādājumu galdnieku profesionālais standarts starptautiskās prakses kontekstā: pašreizējā situācija un priekšlikumi izmaiņām.

-Viedokļu apkopošana par Mēbeļu galdnieku kvalifikācijas eksāmenu un Galdnieku – Būvizstrādājumu galdnieku profesiju standartiem un balsošana par apspriestajiem jautājumiem.

Tika pieaicināti arī nozares eksperti, kuriem bija iespējas sniegt savus priekšlikumus un izvērtēt šī brīža norises un standartus.