ASV, Baltkrievijas, Norvēģijas, Lietuvas, Zviedrijas, Vācijas vēstnieku un konsulu dzīvesbiedru vizīte

12345

 Līdz ar jaunā mācību gada sākumu, pateicoties Ārlietu ministrijas konsulārajai daļai, mūsu skolā viesojās ASV, Baltkrievijas, Norvēģijas, Lietuvas, Zviedrijas, Vācijas vēstnieku un konsulu dzīvesbiedri.

 

Vizītes laikā skolas direktore Maija Vanaga viesus iepazīstināja ar mūsu skolas koncepciju, mācību programmu, un nākotnes vīzijām. Prezentējot esošo un absolvējušo audzēkņu darbus, viesi nespēj slēpt izbrīnu par audzēkņu spējām un idejām. Tiek novērtēta Latvijas tautas mantojuma saglābšana un turpināšana, apvienojot to ar mūsdienu dizaina prasībām. Esam viena no skolām, kas to apvieno un iekļauj mācību procesā, kas skolas dzīvi padara atšķirīgu no parastām vidusskolām. Skolas apskates laikā intervējot viesus secinām, ka tāda līmeņa skolas Eiropā un ASV nav tik daudz un izglītību šādās mācību iestādēs var iegūt tikai par maksu. Varam lepoties un novērtēt to ka mums šī iespēja tiek sniegta bezmaksas.

Vairāk foto skatīt šeit!