Pedagogu profesionālās kompetences pilnveides kursi

 

24.novembrī plkst 9.30 Rīgas Amatniecības vidusskolā sākas Pedagogu profesionālās kompetences pilnveides kursi “Kultūras un stilu vēstures pasniegšana profesionālajās izglītības programmās”. Kursu vadītāja- Edīte Bērziņa, LMA docente
Kursu koordinatore- Teiksma Sūna, RAV direktora vietniece mācību darbā
Telefons informācijai 67426922, 20008904


Kursu programma
1. 24.11.2015 Sociālie procesi, kultūra, māksla, arhitektūra un dizains XXI gadsimtā.
1.1. Amatniecība, māksla, dizains – radošas darbības trīs jomas. Kopīgais un atšķirīgais
1.2. „Technocraft” jeb par dažiem virzieniem dizaina un mākslas „pašdarbībā”
1.3. Neparasti projekti XXI gs. vides dizainā
1.4. Neopopārts satura un vides kontekstos – starpkontinentālā pieredze

 

2. 26.01.2016 Politiskais režīms, māksla, arhitektūra un dizains. Trīs attīstības varianti XX-XXI gadsimtā
2.1. Itālija – no futūrisma līdz postmodernismam un „vertikālajam mežam”
2.2. Vācija – no likuma par tikumību (1900) un ekspresionisma līdz „labajam dizainam”
2.3. Krievija un PSRS – „varēja būt, bet nebija”.

 

3. 23.02.2016 Stilu un neostilu problēmas amatniecības, dizaina un arhitektūras attīstībā XIX-XX gs.
3.1. Jaunu izteiksmes līdzekļu meklējumi formveidē. Pasaules izstādes
3.2. Izstāde un ekspozīcija – koncepciju attīstība
3.3. Futūristiskās idejas XIX- XX gadsimtu mijā

 

4. 17.03.2016 Kā stundās atklājam jaunos virzienus kultūrā un mākslā.
4.1. Sintēzes parādības.
4.2. Jaunas atziņas par ebreju tautas pārstāvju devumu modernās mākslas un kultūras attīstības procesos.
4.3. Stundās izmantojamo metodiski ilustratīvo materiālu saturs un kvalitāte. Materiāli tehniskais nodrošinājums stundas norisei. Informācijas ergonomika.