New methods of inclusion

Pēc izstāžu zāles Arsenāls komandas uzaicinājuma 15 jaunieši no Rīgas Mākslas un mediju tehnikuma apmeklēja vienas dienas apmācības Erasmus+ stratēģiskās partnerības projektā "NEW METHODS FOR INCLUSION".   Pasākuma laikā mūsu jauniešiem bija iespēja iejusties izstādes kuratora un iekārtotāja lomā, iepazīt un saprast kādi ir darba pienākumi un darba vide. Šo apmācību ietvaros tika likts uzsvars uz vājdzirdīgiem jauniešiem, kā veiksmīgi komunicēt un sadarboties ikdienā. Šo apmācību laikā tika izmantota neformālas izglītības metodes, kurā verbāla komunikācija tika izmantota pavisam maz. Apmācībās notika dažādas neformālās izglītības aktivitātes - iepazīšanās un vārdu spēles, komandas saliedēšanās aktivitātes, iepazīšanās ar tēmu veidojot zīmējumus uz dalībnieku mugurām, diskusijas izmantojot attēlus un radošā darbošanās grupās. Šādu apmācību laikā jauniešiem bija iespēja ne tikai vairāk uzzināt par šīm profesijām, bet arī iepazīt sevi un savas prasmes caur radošu darbību.