Skolotāju diena

12345

Katru gadu Latvijā un Pasaulē 5.oktrobrī tiek svinēta skolotāju diena, un arī Rīgas Amatniecības vidusskola pagodina savus pedagogus.
Tā ir viena no dienām, kurā skolotājus īpaši lutinām un sagaidot pie skolas galvenajām durvīm ar ziediem rokās sveicam tos. Viņiem, kas ieguldījuši smagu darbu. Viņiem, kas snieguši mums roku grūtos izvēles brīžos. Viņiem, kas vienmēr mums ir blakus un gatavi palīdzēt. Viņiem- pašiem labākajiem skolotājiem.
 Vēlāk skolas aktu zālē norisinājās skolotājiem veltīts priekšnesums, par ko šogad parūpējusies Rīgas Amatniecības vidusskolas pašpārvalde.