Latvijas skolēnu pašpārvalžu salidojums

123

 

17. un 18. oktobrī  mēs, Zane Riekstiņa (R22), Baiba Sebre (O31) un Evelīna Erdmane (T31) ,  piedalījāmies Latvijas skolēnu pašpārvalžu salidojumā „Mūsu iniciatīvas Eiropas pilsoņu gadā”

 


Tās bija divas interesantas dienas, kurās mēs iepazināmies ar aktīvākajiem Latvijas jauniešiem un divu dienu laikā mums bija iespēja strādāt četrās no piedāvātajām astoņām darba grupām, apgūstot daudzveidīgas darba metodes, pieredzi un inovatīvas idejas.

 

    Skolēnu pašpārvalde ir viens no būtiskākajiem stūrakmeņiem un instrumentiem jauniešu ienākšanai un līdzdalībai pilsoniskā sabiedrībā, tāpēc īpaši nozīmīgs ir atbalsts skolēnu iniciatīvām un vēlmei aktīvi darboties.


SP Zane