KK21 un KK22 iepazīstās ar darba vidi uzņēmumā ’’SIA Grīslis un partneri’’

123

 

 

 

Projekta Nr.8.3.5.0/16/I/001 „Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” ietvaros topošie stila mēbeļu modelētāji, grupu KK21 un KK22 audzēkņi, apmeklēja uzņēmumu ’’SIA Grīslis un partneri’’.

Mērķis un uzdevumi bija iepazīties ar mēbeļu ražošanas speciālistu ikdienas darbu, kā potenciālo darba iespēju nākotnē. Lekcijas laikā notika ekskursija pa ražotni, kuras laikā vadītājs jauniešus iepazīstināja ar darba specifiku. Iepazīstināja ar darba instrumentiem un produkcijas daudzveidību, kā arī ar izaugsmes iespējām uzņēmumā.

 

Diskusijas laikā jauniešiem bija iespēja noskaidrot informāciju par produkcijas daudzveidību, par darba vidi un to, kā strādā pieredzējuši meistari un uzņēmums kopā, par to, cik liels ir produkcijas pieprasījums, kam pievērst uzmanību šobrīd skolā, kādas zināšanas noderēs tālāk, strādājot profesijā. Jaunajiem mēbeļu stila modelētājiem bija arī lieliska iespēja uzzināt par prakses un darba iespējām šajā uzņēmumā.