Iepazīšanās ar darba vidi

 

 

Projekta Nr.8.3.5.0/16/I/001 „Karjeras atbalsts izglītojamiem vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” ietvaros 23. un 24. maijā mūsu tehnikuma Vides dizaina nodaļas 4. kursa un vidusskolu grupu audzēkņi iepazinās ar darba vidi.

 

Audzēkņiem bija iespēja doties uz dažādiem uzņēmumiem, kuros bija iespēja praktiski iepazīties ar darba vidi, kā arī iepazīties un uzzināt vairāk par pašiem uzņēmumiem, par darba specifiku. Ko darba devējs ņem vērā, meklējot un pieņemot darbā jaunus darbiniekus.