Prakse.lv lekcija, kā iegūt veiksmīgu darba vietu

1

 

 

Projekta Nr.8.3.5.0/16/I/001 „Karjeras atbalsts izglītojamiem vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” ietvaros mūsu tehnikumā 4. jūnijā viesojās uzņēmuma Prakse.lv pārstāvis. Lekcija notika VR41; VI41; VT41; VV41; VA41; VI61; VR61 grupu audzēkņiem.

Prakse.lv pārstāvis, ņemot vērā profesijas, kādas ir izvēlējušies jaunieši, kā arī to, ka lekcija notiek pēdējo kursu audzēkņiem, tiem pastāstīja, kā visveiksmīgāk atrast darba vietu pēc skolas beigšanas. Kā rakstīt savu CV un motivācijas vēstuli, lai darba devējs vēlētos aicināt uz darba pārrunām. Tika izsecināts kādai ir jābūt kultūrai ejot uz darba pārrunām, kam ir jāpievērš uzmanība un no kā vēlams būtu izvairīties.


Jaunieši tika iepazīstināti ar laika menedžmentu, un uzrunāti, cik svarīgi ir plānot savu laiku, lai paspētu izdarīt daudz vairāk darbu un būtu pakļauti mazākam stresa līmenim. 


Jaunieši iemācījās cik svarīgi, meklējot darbu, ir sevis prezentēšana, sākot ar CV un motivācijas vēstules izveidi un turpinot ar darba pārrunām, lai darba devējam rastos ļoti labs priekšstats un vēlme ņemt darbā, kas jauniešiem noderēs turpmākajās darba meklējumos.

 

Pēc datu aizsardzības regulas bildes netika publicētas.