"Drabs dara darītāju" - brīvdabas pasākumu organizēšana

 

 

Projekta Nr.8.3.5.0/16/I/001 „Karjeras atbalsts izglītojamiem vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” ietvaros VR21; VT21; VV21; MO21; MW21 grupu audzēkņiem notika meistarklase – iepazīšanā ar reālo darba vidi.

 

Lekcija, kuras laikā jauniešiem bija iespēja iepazīties ar Brīvdabas pasākumu specifiku, to nozīmi kultūras telpā, kā arī iepazīties ar vienu no potenciālajām darbavietām.

 

Jauniešiem bija iespēja iepazīties ar brīvdabas skatuvju veidiem, skatuves montāžu, un to tehnisko aprīkojumu. Guva priekšstatus par scenogrāfijas specifiku konkrētiem pasākumiem. Kā izmantot gaismas un skaņas aprīkojumu – iekārtas un to mobilitāte, kā arī izvērtēja mūsdienu tehnoloģisko aprīkojumu un tā aktualitāti.

 

Audzēkņiem bija noorganizēta tikšanās ar producenti Guntu Stahovsku, diskusijas laikā tika pārrunāta darba specifika, tika runāts par portfolio veidošanu un tā nozīmi meklējot jaunu darbavietu.

Jaunieši tikās arī ar skaņu režisoru Ivaru Piļiku un gaismas režisoru Arni Gruduli, pārrunāja viņu darba specifiku, kas jāņem vērā, lai izdotos labs brīvdabas pasākums.

 

Meistarklases laikā jauniešiem bija uzdevums izveidot savu portfolio attiecīgi izvēlētajai profesijai.

 

 

Pēc datu aizsardzības regulas bildes netika publicētas.