“Darbs dara darītāju” - AMIRU GUMI tehnikas apguve

124

 

 

Projekta Nr.8.3.5.0/16/I/001 „Karjeras atbalsts izglītojamiem vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” TT11; TA11; TA21; TA31; TA51; TA61 grupu audzēkņiem notika meistarklase – iepazīšanās ar reālo darba vidi.

 

Lekcijas laikā audzēkņiem bija iespēja iepazīties ar Tekstilmākslas un Apģērba dizaina novitātēm un jaunajām tendencēm Latvijas Modes tirgū, konkrēti par apģērbu detaļu veidošanu un to nozīmīgumu tērpu veidošanā.

 

Diskusija ar jauniešiem par zināšanām un prasmēm apģērbu detaļu  - dažādu Smalktehniku izmantošanu un svarīgumu, to daudzfunkcionālo pielietojumu.

Jaunieši tika iepazīstināti ar darba devēju prasībām attiecīgajā jomā, kā arī audzēkņiem bija iespēja saprast par savu gatavību darba tirgum.

 

Meistarklasē audzēkņu uzdevums bija apgūt tehniskā zīmējuma zīmēšanu un nolasīšanu, kā arī AMIRU GUMI tehnikas apguve.

 

 

 

Pēc datu aizsardzības regulas bildes netika publicētas.