RAV avīzes izdošana!

 

Ieskats RAV avīzes tapšanā... Intervija ar avīzes kuratori Moniku! Gaidām nākošo avīzes numuru!