Meistarklase pie Sandras Pallo

 

 

 

  Projekta Nr.8.3.5.0/16/I/001 „Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” ietvaros VV21, VI21, VR21, VR22 grupām norisinājās meistarklase Sandras Pallo vadībā, kuras laikā jauniešiem bija iespēja uzzināt par sevis, kā darbinieka pozicionēšanu un to, kas ir galvenās prasības attiecībā pret darbinieku.


  Prezentācijas laikā lektore iepazīstināja jauniešus ar specifiku darba tirgū, liekot uzsvaru uz to, kam jāpievērš vērība jaunajam darba ņēmējam, stājoties darba attiecībās. Tika runāts par to kādas varētu būt izvirzītās darba devēja prasības, kā arī aktualitātes mūsdienās.


  Kā viens no būtiskākajiem aspektiem darba meklēšanā un pozitīva rezultāta saņemšanā ir jaunā darbinieka personības tēls, kuru raksturo gan stāja, gan valoda, gan žesti. Ar dažādu piemēru palīdzību tika izskaidrota savstarpējo attiecību veidošanas nozīme darba meklēšanas procesā. Tika izskaidrota pareizākā pieeja darba meklēšanas stratēģijai un CV rakstīšanas veids. Meistarklases laikā jaunieši varēja pielietot vairākus darba intervijas veidus, kā arī iesaistīties lomu spēlē “Darba intervija”.


  Pēc meistarklases audzēkņiem bija iespēja pārrunāt aktuālākos jautājumus, kas attiecas uz personīgo pieredzi darba jautājumos.

Meistarklase pie Jevgenija Načisa

 

 

 

  Projekta Nr.8.3.5.0/16/I/001 „Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” 2019. gada 1. un 2. aprīlī mūsu tehnikumā viesojās nozares speciālists, skaņu režisors Jevgenijs Načiss, lai gan teorētiski, gan praktiski iepazīstinātu RMMT audzēkņus ar skaņas ierakstīšanas tehniskajiem nosacījumiem filmu uzņemšanas laukumā, kā arī to pēc-apstrādes iespējām filmas montāžas procesā.

 

  Skaņu režisors iepazīstināja audzēkņus ar skaņu režisora profesijas specifiku pielāgotu kino industrijai, aprakstot tā prasmes strādāt ar skaņas ierakstu un apskaņošanas tehnoloģijām, skaņas ierakstu veikšanu, skaņas partitūras veidošanu, skaņas ieraksta pēcapstrādi, telpu akustisko parametru mērījumus, ekspertīzi par skaņu ierakstu un apskaņošanas tehnoloģiju pielietojumiem.

 

  Pirmā lekcijas daļā skaņu režisors sniedza teorētiski izzinošu lekciju, savukārt otrajā daļā iepazīstināja audzēkņus ar skaņu ierakstīšanas aparatūru un sniedza pamatprasmes to izmantošanā.
Pēc lekcijas un praktiskajām apmācībām audzēkņiem bija iespēja pārrunāt savus projektus un konsultēties par skaņas jautājumiem filmu uzņemšanas sakarā. Īpaši saistoši un noderīgi tas bija 4. kursa operatoriem, kas varēja konsultēties par skaņas jautājumiem saistībā ar savu kvalifikācijas darbu tapšanu.


  Kā nozīmīgs vieslektora J. Načisa prasmju demonstrējums norisinājās praktiski piedaloties studenta Arta Pārupa īsfilmas "Dina" uzņemšanas procesā. To atspoguļo pievienotās fotogrāfijas no filmu uzņemšanas laukuma.

FOTO: Veronika Prohore

Zorjana Horobraja

 

 

 

 

  Projekta Nr.8.3.5.0/16/I/001 „Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” ietvaros pie Mediju mākslas nodaļas audzēkņiem viesojās Elita Kļaviņa, bijusī žurnāliste, aktrise un dokumentālās filmas “ZORJANA HOROBRAJA” autore un režisore. 


  Dokumentāla filma “ZORJANA HOROBRAJA”. Stāsts par jaunu ģimeni mūsdienu Latvijā. Zorjana (krievu tautības) un Edgars (latvietis) ir jauns pāris no Latvijas laukiem. Septiņpadsmit gadu vecumā viņi kļūst par vecākiem savam pirmajam bērnam. Filma seko līdzi viņu dzīves stāstam divu gadu garumā no otrā bērniņa dzimšanas brīža. Zorjana Horobraja (atvasinot dzimtas vārdu un uzvārdu no senkrievu valodas - Ausma Drosmīgā) nonāk grūtas izvēles priekšā starp savas mātes ieaudzināto pārliecību par laukiem kā vienīgo ģimenei harmonisko dzimtas ligzdu un pilsētu ar tās peļņas un komforta iespējām. Šis stāsts rāda skaudru Latvijas sociālekonomiskās realitātes portretējumu, vienlaikus ļaujot skatītājam iegūt nepastarpinātas klātbūtnes iespaidu ļoti intīmai dzīvei.  Tikšanās laikā tika demonstrēta filma“Zorjana Horobraja”. Filmas autore jauniešiem atklāja savas sajūtas filmas tapšanas laikā un to, kā sapratusi, ka ir uzgājusi īstos cilvēkus filmas materiāla veidošanai. Stāstīja par priekšrocībām, ko sniedz daudzpusība un plašas zināšanas savā profesijā. Autore dalījās ar ieteikumiem, kas viņai pašai būtu palīdzējuši filmas tapšanas laikā un cilvēkresursiem, kuru lekcijas būtu jāapmeklē, lai vieglāk izprastu kino stilus. Tāpat autore jauniešiem deva daudz padomus sakarā ar režiju, reālās situācijas pasniegšanu un tās atpazīšanu no galveno varoņu skatupunkta.

Ekskursija uz Melngalvja namu

 

 

 

  2019. gada 26.martā projekta Nr.8.3.5.0/16/I/001 „Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” ietvaros MO11, MO12, MA11, MA12 devās uz meistarklasi Melngalvju namā


  Meistarklases laikā audzēkņi iepazinās ar Melngalvju nama vēsturi jau no 1334. gada, kad ēka vēsturiski pieminēta pirmo reizi. Dzirdēja Melngalvju brālības leģendas un vēsturē pieminētos faktus sakarā ar šo namu. Anitas Bodrovas vadībā tika analizēts Melngalvju nama vēsturiskās paliekas no Hanzas pilsētu gotiskā un Ziemeļeiropas manierisma stiliem. Jaunieši apguva galvenās šo stilu iezīmes redzot, kā šie stili tiek saglabāti, ejot līdzi laikam.


  Jaunieši tika iepazīstināti ar projekta analīzi un izmantojamo materiālu dažādību lielu un grandiozu projektu izpildei. Daudz informācijas tika iegūtas par ēku rekonstrukciju un pārbūvi, kā arī pielietotajām tehnikām fasādes un skulptūru  izgatavošanā.

MO11 Latvijas Televīzijā

 

 

 

 

Projekta Nr.8.3.5.0/16/I/001 „Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” ietvaros MO11 grupas audzēkņi apmeklēja Latvijas Televīziju.


   LTV apmeklējuma laikā MO11 audzēkņiem tika dota iespēja redzēt darbu aizkadrā. Jaunieši apmeklēja filmēšanas studijas un tika dažādu raidījumu filmēšanas aizkadros. Jaunieši ieguva detalizētu ieskatu operatoru darba ikdienā, tajā kā norit darbs kopā ar korespondentiem dodoties uz notikumu vietām un papildus materiālu vākšanas process veiksmīgai sižeta montāžai.


    Jauniešiem bija iespēja redzēt, kā visi tehnikumā apgūstamie priekšmeti noder darbam televīzijā un kā šīs zināšanas var palīdzēt rast risinājumus sižeta veidošanas procesā. Tāpat jaunieši redzēja, kā izvēlētajā profesijā veidojas veiksmīga sadarbība ar grafikas, producentu un montāžas profesijas pārstāvjiem.


   Jauniešiem bija iespēja apskatīt Latvijas Televīzijā izmantoto aprīkojumu un arī pašiem ar to pastrādāt un apgūt nepieciešamās darba nianses.