Meistarklase pie edart.tv producentiem

 

 

 

Projekta Nr.8.3.5.0/16/I/001 „Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” ietvaros mūsu tehnikuma audzēkņi no VR21 un VR11 grupām skatījās filmu “Caur adatu”.


Pēc filmas noskatīšanās jauniešiem bija iespēja satikt filmas veidotājus un EDART.TV režisorus un producentus Edgaru Aivaru un Artūru Lapinski. Audzēkņiem bija iespēja uzdot sev interesējošus jautājumus par filmu veidošanu, montāžu. Tāpat jaunieši ieguva lielisku pieredzi par to, kā producēt dokumentālās filmas, kā meklēt un atrast varoņus filmai un kā veidot veiksmīgu scenāriju.


Meistarklasē jaunieši varēja izprast to, kas ir katra karjeras izaugsmes pamatā un sastapa lielisku piemēru tam, ka tikai ar darbu un centību iespējams sasniegt savus mērķus.