Dekoratīvās mākslas un dizaina muzeja apmeklējums

 

 

 

 

Projekta Nr.8.3.5.0/16/I/001 „Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” ietvaros 27. un 28. februārī  MF21, MF12 UN MF41 grupas devās uz Dekoratīvās mākslas un dizaina muzeju, kur gida pavadībā apmeklēja izstādi "The Weather Diaries/Laika zīmju pieraksti".


Izstāde “The Weather Diaries / Laika zīmju pieraksti” tapusi sadarbībā ar māksliniecēm-kuratorēm Sāru Kūperi (Sarah Cooper, 1974, ASV) un Ninu Gorferi (Nina Gorfer, 1979, Austrija), kuras divu gadu garumā apmeklēja Islandē, Grenlandē un Fēru salās dzīvojošos modes māksliniekus un dizainerus, lai pētītu, kā salinieku vide, kultūras identitāte un tradīcijas ietekmē viņu radošumu. Pretstatā antropologu tradicionālajai zinātniskajai pieejai kopienu kultūras pētīšanā, Kūpere un Gorfere savus novērojumus transformē ar fotokameras aci tvertos poētiskos stāstos. Viņu iespaidi pārvēršas iestudētās portretfotogrāfijās, pievienojot krāsu slāni, tekstūru un simbolismu. Katrs portrets ir veidots sadarbībā ar vietējo modes mākslinieku, un paralēli fotogrāfijām izstādē ir skatāmas arī dizaineru tekstilinstalācijas.


Izstādē ir apvienoti dažādi mākslinieciskās izpausmes veidi kā fotogrāfija, video, mode, instalācijas un audzēkņiem bija īpaši vērtīgi redzēt veiksmīgu mākslas fotogrāfijas piemēru, kas ir unikāls ne tikai tehniskajā izpildījumā, bet arī kā stāsta nesējs. Tā kā izstādes iekārtojums ir pārdomāts līdz pat mazākajai detaļai, izstāde ir kā labs piemērs audzēkņiem viņu turpmāko darbu radīšanā. Interesanti bija vērot audzēkņu ieinteresētību ne tikai, aplūkojot fotogrāfijas, bet uzmanīgi noskatoties filmu, kurā attēlota visu fotogrāfiju tapšanas gaita no autoru perspektīvas.

 

 

 

Anna Veronika Grepere

 

 

Kristers Buka

 

 

Ksenija Bukova

 

 

Matīss Andersons

 

 

Jekaterina Vītola