Olimpiādes „Pasakas – Ziedu pasakas” uzaicināto dalībnieku saraksts

1

 

 

 

 

Rīgas Mākslas un mediju tehnikums sadarbībā ar Latvijas Mājturības pedagogu biedrību, Valsts izglītības satura centru, Rīgas Izglītības un informatīvi metodisko centru, SIA Profline organizē 20. atklāto mājturības un tehnoloģiju olimpiādi „Pasakas – Ziedu pasakas”.


Uzaicināto dalībnieku saraksts

 

•  6.–7. klases skolēni;
•  8. –9. klases skolēni;
• 10. –12. klases skolēni.

 

Olimpiādes 2. Kārta norisināsies 2019.gada 17.aprīlī – Rīgas Mākslas un mediju tehnikumā

Olimpiādes  praktiskā  darba  laikā  (ieskaitot  pusdienlaiku)  olimpiādes  dalībnieki neveic  saziņu ar saviem  mājturības  un  tehnoloģiju skolotājiem,  tā  tiks uztverta kā  palīdzības  meklēšana. Olimpiādes  laikā  var  izmantot tikai nepieciešamos materiālus  un  darba  rīkus darba  veikšanai (mobilajiem telefoniem visas olimpiādes laikā jābūt izslēgtiem). Dalībnieki, kuri neievēros šos noteikumus, tiks diskvalificēti.Olimpiādes 2. kārtā izstrādātie darbi paliek olimpiādes dalībnieku rīcībā.Piesakoties  dalībai  olimpiādē,  olimpiādes  dalībnieki  piekrīt,  ka  dalībnieki  un  darbi  var  tikt filmēti, fotografēti un publicēti.