Konkursa Knauf Junior Trophy Latvija 2019 rezultāti

12

 

 

 

 

Konkursa Knauf Junior Trophy Latvija 2019 rezultāti


   Jau kādu brīdi tiek gaidīti konkursa Knauf Junior Trophy Latvija 2019 rezultāti. Ir novākti pēdējie būvgruži pēc konkursa, kas norisinājās Rīgas Mākslas un mediju tehnikuma hallē no 10. līdz 12.aprīlim. Jāpiemin, ka uzdevuma sarežģītības deļ, dalību tajā pieteica tikai četras no desmit izglītības iestādēm, kurās sagatavo apdares darbu tehniķus Latvijā. Šī gada konkursa nemainīgais patrons bija SIA Knauf, bet konkursa atbalstītāji - “Kerama marazzi”, SIA Color Expert-Storch LV, SIA DAW Baltica “Caparol”, SIA Robert Bosch un RERE Grupa. Šobrīd ir pienācis laiks publiski nosaukt godalgotos uzvarētājus un jāatklāj konkursa Knauf Junior Trophy Latvija 2019 rezultāti.Ar ko šī gada konkurs bija citādāks?


   No šī gada konkursa formāts ilgtermiņā ir apzināt, izpētīt, saprast, saglabāt, lietot un lepoties ar nacionālo romantismu jūgendstila arhitektūrā. Tas tiek darīts ar mērķi lai konkursa Knauf Junior Trophy Latvija 2019 rezultāti būtu starts vēl augstākai profesionālai sagatavotībai būvniecības nozarē. Pamatā, saglabājot KNAUF CUBO būves, apmešanas, flīzēšanas, būvelementu veidošanas un dekoratīvās apdares darbu, kas bija arī iepriekšējos konkursos, tie bija jāveic ar jūgendstilam un nacionālajam romantismam raksturīgajām iezīmēm. Tieši pazīstamo procesu izmantošana, radot augstākas sarežģītības vērtības bija nopietns izaicinājums gan topošajiem meistariem, gan tos sagatavojošajiem pasniedzējiem. Tādēļ dalību konkursā pieteica tikai Liepājas Valsts tehnikums, Daugavpils Būvniecības tehnikums, Priekuļu tehnikums un protams, Rīgas Mākslas un mediju tehnikuma komanda.Konkursa Knauf Junior Trophy Latvija 2019 rezultāti nepārsteidz un priecē


   Konkursa rezultāti uzrāda to, ka galvenā cīņa izvērtās starp trim mācību iestādēm: Daugavpils Būvniecības tehnikumu, Liepājas Valsts tehnikumu un Rīgas Mākslas un mediju tehnikumu, kuru prasmes atsevišķās disciplīnās noteica kopējo rezultātu. Pavisam kopā sešās disciplīnās – sausā būve, Kubo ārsienu dekoratīvā apdare, flīzēšana, krāsošana, tapešu līmēšana un būvelementu veidošana bija iespējams iegūt 570 punktus. Galvenie sāncenši ar iegūtajiem punktiem sarindojās sekojošā kārtībā:


1. vieta (454 punkti) – Liepājas Valsts tehnikums
2. vieta (383 punkti) – Rīgas Mākslas un mediju tehnikums
3. vieta (347 punkti) – Daugavpils Būvniecības tehnikums


   Šoreiz Liepājas Valsts tehnikuma puiši, kā arī komandas meistars Gints Šulcs ieguva visas individuālās godalgas un sponsoru galvenās balvas. Savukārt, Priekuļu tehnikuma komanda starp desmit Latvijas izglītības iestādēm, kuras sagatavo apdares darbu tehniķus, ierindojās godpilnajā 4. vietā ar 192 punktiem. Šādi, konkursa Knauf Junior Trophy Latvija 2019 rezultāti mūs patiesi nepārsteidza un priecē, jo nonākt trīs gadu laikā starp galvenajiem konkurentiem tik nozīmīgā konkursā, pieņemot izaicinājumu, no kura atteicās pat nozarē tradīcijām bagātas mācību iestādes, priekš mums ir patiess sasniegums. Lauvas tiesa no šiem panākumiem pienākas specialitātes profesionālo priekšmetu pasniedzējai Sandrai Miklaševičai.


 
Eksperta komentārs par konkursa rezultātiem


   Konkursa rezultātus vērtēja un darbojās žūrijā tādi nozares profesionāļi, kā LAK daiļkrāsošanas amata meistars Arvīds Plokšta, LAK ēku krāsošanas amata meistars Oskars Volfs, SIA Knauf tehniskais vadītājs Andris Veinbergs, RTU Arhitektūras fakultātes profesors Jānis Krastiņš, Knauf Akadēmija meistars Pēteris Lesničenoks, uzņēmuma RE&RE restauratore Elga Zariņa un  Skills Latvia eksperts Edgars Cimbēns. Kā izteicās E.Cimbēns: “Konkursa Knauf Junior Trophy Latvija 2019 rezultāti galvenokārt ir tādi kādi viņi ir, un runa nav par pašu sniegumu, bet par to, ka visiem pietrūka laiks. Būtībā uzvarēja attapīgākie un veiklākie, kuri prata šo laika trūkumu aizvietot ar tehnoloģiskiem paņēmieniem. Piemēram, paātrinot žūšanu ar fēnu, bet arī tas neļāva paveikt darbu pilnvērtīgi”. Tur pretim, daiļkrāsošanas amata meistars un arī World Skills eksperts Arvīds Plokšta daudz skarbāk izteicās par topošo apdares darbu tehniķu prasmi īstenot tieši Jūgensdstila apdares estētiskās vērtības, kas nebija pietiekošas nevienam, bet sarindojamas noteiktā secībā gan.

 

 

 

 


Kas ir Knauf Junior Trophy konkurss?


   Pirmais Knauf Junior Trophy konkurss norisinājās 2000. gadā Latvijā. Savas pastāvēšanas gadu laikā jauno profesionāļu konkurss ir pulcējis dalībniekus arī Igaunijā, Polijā, Serbijā, Horvātijā, Austrijā, Šveicē u.c.. Knauf Junior Trophy ir uzņēmuma Knauf idejiski radīts, attīstīts un organizēts starptautiska mēroga konkurss sausās būves jomā celtniecības arodskolu audzēkņiem, kurā tiek popularizētas Knauf sausās būves sistēmas priekšrocības.


 
Par apdares darbu tehniķa programmu Rīgas Mākslas un mediju tehnikumā


   Neskatoties uz to, ka Rīgas Mākslas un mediju tehnikums ir dibināts jau pirms 30 gadiem kā Rīgas 74. profesionāli tehniskā vidusskola „Daiļrade”, tikai 2016. gadā, pēc Rīgas Pārdaugavas profesionālās vidusskolas pievienošanas, tajā parādījās apdares darbu tehniķa programma. Pateicoties pasniedzējai Sandrai Miklaševičai, kura RMMT nonāca pēc izglītības iestāžu apvienošanas, jau 2017. gadā Valsts Izglītības attīstības aģentūras rīkoja pirmajā jauno profesionāļu konkursā „Skills Latvia”, tika iegūta “zelta” medaļa dekoratīvās krāsošanas konkursā. 2018. gadā Starptautiskajā profesionālās izglītības iestāžu izglītojamo profesionālās meistarības apdares darbu profesiju konkursā flīzēšanā Rīgas Mākslas un mediju tehnikums ieguva 1. vietu. Tādēļ iegūtā 2. vieta 2019. gada konkursā Knauf Junior Trophy Latvija starp četrām absolūti spēcīgākajām Latvijas izglītības iestādēm, kuras sagatavo apdares darbu tehniķus, uzskatām par milzīgu sasniegumu tik īsā laikā
Tagad ar nepacietību gaidām iespēju revanšēties šī gada “Skills Latvia” konkursā, bet ja Tevi interesē apgūt apdares darbus, piesakies Atvērto durvju dienām.