Meistarklase pie Jevgenija Načisa

123

 

 

 

  Projekta Nr.8.3.5.0/16/I/001 „Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” 2019. gada 1. un 2. aprīlī mūsu tehnikumā viesojās nozares speciālists, skaņu režisors Jevgenijs Načiss, lai gan teorētiski, gan praktiski iepazīstinātu RMMT audzēkņus ar skaņas ierakstīšanas tehniskajiem nosacījumiem filmu uzņemšanas laukumā, kā arī to pēc-apstrādes iespējām filmas montāžas procesā.

 

  Skaņu režisors iepazīstināja audzēkņus ar skaņu režisora profesijas specifiku pielāgotu kino industrijai, aprakstot tā prasmes strādāt ar skaņas ierakstu un apskaņošanas tehnoloģijām, skaņas ierakstu veikšanu, skaņas partitūras veidošanu, skaņas ieraksta pēcapstrādi, telpu akustisko parametru mērījumus, ekspertīzi par skaņu ierakstu un apskaņošanas tehnoloģiju pielietojumiem.

 

  Pirmā lekcijas daļā skaņu režisors sniedza teorētiski izzinošu lekciju, savukārt otrajā daļā iepazīstināja audzēkņus ar skaņu ierakstīšanas aparatūru un sniedza pamatprasmes to izmantošanā.
Pēc lekcijas un praktiskajām apmācībām audzēkņiem bija iespēja pārrunāt savus projektus un konsultēties par skaņas jautājumiem filmu uzņemšanas sakarā. Īpaši saistoši un noderīgi tas bija 4. kursa operatoriem, kas varēja konsultēties par skaņas jautājumiem saistībā ar savu kvalifikācijas darbu tapšanu.


  Kā nozīmīgs vieslektora J. Načisa prasmju demonstrējums norisinājās praktiski piedaloties studenta Arta Pārupa īsfilmas "Dina" uzņemšanas procesā. To atspoguļo pievienotās fotogrāfijas no filmu uzņemšanas laukuma.

FOTO: Veronika Prohore