Meistarklase pie Sandras Pallo

1

 

 

 

  Projekta Nr.8.3.5.0/16/I/001 „Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” ietvaros VV21, VI21, VR21, VR22 grupām norisinājās meistarklase Sandras Pallo vadībā, kuras laikā jauniešiem bija iespēja uzzināt par sevis, kā darbinieka pozicionēšanu un to, kas ir galvenās prasības attiecībā pret darbinieku.


  Prezentācijas laikā lektore iepazīstināja jauniešus ar specifiku darba tirgū, liekot uzsvaru uz to, kam jāpievērš vērība jaunajam darba ņēmējam, stājoties darba attiecībās. Tika runāts par to kādas varētu būt izvirzītās darba devēja prasības, kā arī aktualitātes mūsdienās.


  Kā viens no būtiskākajiem aspektiem darba meklēšanā un pozitīva rezultāta saņemšanā ir jaunā darbinieka personības tēls, kuru raksturo gan stāja, gan valoda, gan žesti. Ar dažādu piemēru palīdzību tika izskaidrota savstarpējo attiecību veidošanas nozīme darba meklēšanas procesā. Tika izskaidrota pareizākā pieeja darba meklēšanas stratēģijai un CV rakstīšanas veids. Meistarklases laikā jaunieši varēja pielietot vairākus darba intervijas veidus, kā arī iesaistīties lomu spēlē “Darba intervija”.


  Pēc meistarklases audzēkņiem bija iespēja pārrunāt aktuālākos jautājumus, kas attiecas uz personīgo pieredzi darba jautājumos.