Izlaidums

 

 

  2019. gada 6. jūnijā Rīgas Mākslas un mediju tehnikumā ar 18 grupu un 124 audzēkņu izlaidumu tika noslēgts mācību gads.


  Rīgas Mākslas un mediju tehnikuma direktore Maija Vanaga svinīgā uzrunā pateicās vecākiem, ka pirms gadiem virzīja sava bērna soļus uz mūsu tehnikumu un bija viņu atbalsts. Lielu paldies direktore izteica pedagogiem par gadu laikā ieguldīto darbu, nerviem, asarām, sarūgtinājumu, kā arī prieku un vārdos neizsakāmo gandarījumu. Paldies arī audzēkņiem, ka izvēlējās mūsu tehnikumu, ka deva iespēju šos gadus pavadīt kopā un vienam no otra mācīties. Pateicības vārdus jaunieši saņēma arī par veiksmīgu sadarbību un aktīvu piedalīšanos skolas aktivitātēs dejojot, dziedot, darbojoties teātrī un skolēnu padomē.


  Mediju mākslas nodaļas vadītājs Andris Joksts aicināja palūkoties vienam uz otru, jo šādā sastāvā iespēja tikties audzēkņiem ir pēdējo reizi.  2019. gada izlaidums mediju mākslas nodaļai ir īpašs, jo  iezīmējas ar lielāko absolventu skaitu, kā arī augstākajiem kvalifikācijas darbu vērtējumiem nodaļas pastāvēšanas vēsturē. Tāpat šis gads nodaļai ir īpašs, jo šī gada izlaidums ir pirmais kurā piedalās multimediju dizaina speciālisti animācijā.


  Koka mākslas un metālmākslas nodaļas izlaidumā runu teica nodaļas vadītājs Arvīds Verza, kuras laikā neslēpj savu lepnumu un prieku par šī gada absolventiem. Arvīds uzsver, ka šogad augstā līmenī ir bijuši ne tikai kvalifikācijas darbi ar atzīmēm, kuras nebija zemākas par 8 ballēm, bet arī pārējās diploma atzīmes. Šogad 10 balles kvalifikācijas darbos ir saņēmuši tieši desmit audzēkņi un 9 balles četri audzēkņi. Katram nodaļas absolventam diplomā redzamās atzīmes ir augstākas par 7 ballēm un redzami vairāki uz 10 ballēm nokārtotie priekšmeti.

 

  Simtgades stipendiju par mācību sasniegumiem, aktīvu sabiedrisko darbu, iesaistīšanos mākslinieciskajā pašdarbībā un sporta aktivitātēs 500 EUR apmērā ieguva Silvestrs Fēlikss Ķībers. Bezmaksas International Education Society (IES) sertifikātu iegūst Kristaps Eglītis.