Digitālās Eiroparlamenta pirmsvēlēšanas – pilotprojekts Latvijas skolās

123

 

 


  RMMT ir viena no sešām Latvijas skolām, kas iesaistījusies projektā “Digitālās Eiroparlamenta pirmsvēlēšanas – pilotprojekts Latvijas skolās”, ko organizē Sabiedrības līdzdalības platformas ManaBalss.lv Nodibinājums “Sabiedrības Līdzdalības fonds”, sadarbībā ar Ziemeļu Ministru Padomes biroju Latvijā.


  Kopā ar pārējiem projekta dalībniekiem pieredzes braucienā uz Oslo (Norvēģija, 3.-4. septembris) piedalījās MA-22 audzēkne Linda Kristiāna Ijaba un skolotāja Rita Reliņa.


  Norvēģijā jau 30 gadu garumā, pirms katrām valstī notiekošajām vēlēšanām, tiek organizētas līdzvērtīgas vēlēšanas skolās, kur 16 – 19 gadu vecuma jaunieši balso par īstajās vēlēšanās iesaistītajām partijām. Visā valstī jauniešu balsojums tiek apkopots un izziņots pirms reālajām vēlēšanām. Bijām liecinieki, ka šis Norvēģijā ir svarīgs mediju notikums, par kuru partijas izrāda īpašu interesi.


  Par šo procesu nozīmīgumu valstiskā mērogā mūs pārsteidza Norvēģijas Izglītības un mācību centra (Norwegian Directorate for Education and Training), kā arī Datu pētījumu centra (Norwegian Centre for Research Data) prezentācijā apkopotās teorētiskās datu bāzes un praktiskās programmas, metodiskie materiāli, kas tiek piedāvāti gan skolotājiem, gan audzēkņiem, lai mācību procesos ietvertu sabiedriski un sociāli aktīva un atbildīga pilsoņa audzināšanu. Savukārt redzēt reālu vēlēšanu dienu praksē - mums bija iespēja vidusskolā - Kristelig Gymnasium.


  Vienas stundas laikā notika debates ar īsto partiju jauniešu grupu kandidātiem (arī viņi ir līdzīgā vecumā, kā jaunieši vidusskolā). Katras partijas pārstāvim bija īss brīdis savas partijas svarīgāko jautājumu risināšanas prezentācijai. Debatēs viņi atbildēja uz konkrētiem jautājumiem, kas Norvēģijā šajās vēlēšanās izvirzītas kā prioritātes – klimata pārmaiņas, cilvēku mentālā veselība un jauniešu politika, bet noslēgumā katram pārstāvim tika dots vārds – kāpēc jābalso par viņa partiju. Pēc debatēm skolēniem bija iespēja tikties ar interesējošās partijas pārstāvjiem citās telpās, bet pēc tam – mācību klasēs iekārtotos vēlēšanu iecirkņos, nobalsot par izvēlēto partiju. Jāsaka, ka visus procesus, kas saistīti ar vēlēšanu organizēšanu skolā, veic paši skolēni – mūsu izpratnē – skolēnu padome, kuriem kā padomdevēji palīdz daži skolas sociālo zinību pedagogi.


 Lai gan neviens no mums nesaprata norvēģu valodā runāto, mums visiem bija pilnīgi skaidra pasākuma kopējā gaisotne un attieksme - kā no runātāju, tā arī no klausītāju (skolēnu) puses.


  Skolas sporta zāle bija pilna ar skolēniem, nevienam rokās nebija redzams telefons, nevienam nebija ausīs “austiņas”, neviena skaļa savstarpējā saruna - tikai liela interese par notiekošo, aktīva emocionāla līdzdalība un reakcija par partiju pārstāvju teikto.


  Tas bija pārsteigums arī mūsu delegācijas jauniešiem, jo tādu klusumu savas skolas kopīgos pasākumos viņi nav baudījuši.
Laikam šādi izskatās un izklausās sociāli aktīva, sevi cienoša un ar labu pašapziņu augusi sabiedrība, kuru uzskatām kā piemēru, domājot par laba dzīves līmeņa nodrošinājumu.

  Jūs teiksiet – viņi to dara jau sen, mēs tikai vēl mācāmies. Jā, un mums ir ko mācīties.


  Lai aktivizētu 16 – 17 gadīgus jauniešus skolas, sabiedrības sociālās un arī politiskās dzīves jautājumu risināšanā, tai skaitā paust savu viedokli, “Sabiedrības līdzdalības fonds” izveidoja īpašu balsošanas platformu www.lemejs.lv, ko jau izmantojām Eiropas Parlamenta priekšvēlēšanu procesā.
Lietderīgi izmantot šīs platformas priekšrocības audzēkņi apgūs šajā mācību gadā - dažādu jautājumu un vajadzību balsojumiem, kas saistīti ar grupas, nodaļas vai visas skolas viedokļu apkopošanu.


  Kaut arī līdz nākamajām nopietnajām vēlēšanām Latvijā vēl ir daudz laika, RMMT jaunieši apgūt zināšanas un iemaņas sabiedriski aktuālo procesu norisēs sāks jau tagad.