Vecāku sapulce

 

 

 

Laikā, kad paveikti lielie rudens darbi un ziema vēl nav klāt audzēkņu vecāki tiek aicināti uz Rīgas Mākslas un mediju tehnikuma kopsapulci š.g. 11. oktobrī pl. 17.00 skolas zālē

(pēc sapulces – savu nodaļu telpās).

 

Mūsu kopīgie risināmie jautājumi:


-    tehnikuma izglītības programmas, to specifika, izglītības dokumentu ieguves noteikumi;
-    stipendiju piešķiršana;
-    mācību materiāli, grāmatas, instrumenti, u.c. materiāli tehniskās problēmas
-    dienesta viesnīcas problēmas;
-    absolventu tālākizglītības iespējas;
-    disciplīna, apmeklējumi, sekmes, u.c.;
-    dažādi jautājumi (lūdzu, sagatavojiet jautājumus skolas administrācijai un skolotājiem).