Lekcija "Emocionālais intelekts un sadarbība"

 

 

Projekta Nr.8.3.5.0/16/I/001 „Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” ietvaros 2019. gada 12. novembrī norisinājās lekcija "Emocionālais intelekts un sadarbība"

Mūsu tehnikumā viesojās novērtēšanas sistēmas un kompetenču modeļu izstrādātāja, grāmatas „Valodas intensīva apguve” līdzautore un LSU lektore Sandra Pallo.


Sandra lekcijas laikā veicināja jauniešos izpratni par emocionālā intelekta nozīmīgumu personiskajās, kā arī darba attiecībās. Pārliecību par emocionālā intelekta un sadarbības nozīmi nostiprināja lekcijas laikā izspēlētās spēles, kurās liels uzsvars tika likts uz komandu darbu. Jauniešiem nācās uz savām un citu personībām paskatīties no citāda skatupunkta un iemācīties, tās izmantot veiksmīgai sadarbībai.


Lekcijā piedalījās vides dizaina nodaļas audzēkņi no VV21, VT21,VR21 un VR22 grupām.