Atzinība Maijai Vanagai

1

 

 

 

 

Šā gada 15. novembrī izglītības un zinātnes ministre Ilga Šuplinska pasniedza Ministru kabineta Atzinības rakstus vairākiem izglītības un zinātnes nozares profesionāļiem.


Rīgas Mākslas un mediju tehnikuma direktorei Maijai Vanagai Ministru kabineta Atzinības raksts piešķirts par nozīmīgu ieguldījumu profesionālās izglītības sistēmas attīstībā. Maija Vanaga darbu profesionālās izglītības sistēmā uzsāka 1992. gadā, kļūstot par Rīgas Amatniecības vidusskolas direktora vietnieci, bet no 1996. gada bija Rīgas Amatniecības vidusskolas direktore. Maijas Vanagas vadībā Rīgas Amatniecības vidusskola 2015. gadā ieguva profesionālās izglītības kompetences centra statusu un nosaukumu Rīgas Mākslas un mediju tehnikums.


Katru gadu audzēkņu skaits Rīgas Mākslas un mediju tehnikumā ir pieaudzis, 2019.gada septembrī pārsniedzot 1000. Rīgas Mākslas un mediju tehnikumā ir akreditētas 17 profesionālās izglītības programmas, no kurām 15 ir mākslas un dizaina programmas. Rīgas Mākslas un mediju tehnikums specializējas mākslas un dizaina izglītības programmu īstenošanā. Rīgas Mākslas un mediju tehnikumam ir izveidojusies laba sadarbība ar nozares uzņēmumiem un speciālistiem. Maija Vanaga aktīvi iesaistījusies arī profesionālo izglītības iestāžu un nozares darba devēju organizāciju sadarbības veicināšanā, organizējot izglītības programmu, profesiju standartu un profesionālas kvalifikācijas prasību izstrādi, tādējādi veicinot profesionālās izglītības atbilstību darba tirgus prasībām. Tāpat liels ieguldījums ir veikts kvalitatīvu mācību un kvalifikāciju prakšu nodrošināšanā, sekmējot audzēkņu sagatavošanu darba tirgum.

 

 

 

 

 

Raksta oriģinālu skatīt šeit