Laiks skatēm

 

 

 

 

  Kā jau Rīgas Mākslas un mediju tehnikumā ierasts, tad decembra pirmssvētku nedēļa ir maģisks laiks skatēm. Norisinoties skatēm, tehnikumā ir jūtama spriedzes pilna gaisotne, jo audzēkņi atrāda semestra laikā paveiktos darbus. Laikā, kad tehnikumā norisinās skates, katram audzēknim ir iespēja apstāties, apdomāties, kā arī izanalizēt to, cik daudz vēl jāpaveic līdz nosprausto mērķu sasniegšanai. Kā jau pieņemts, skates mūsu tehnikumā notiek visas nedēļas garumā, katrai nodaļai atvēlot tām visu dienu.

 

  Skatēs apskatāmais materiāls lieliski parāda to, cik atšķirīgi mēs katrs redzam darba uzdevumu. Darbos atspoguļojas katra individuālā pieeja un gala redzējums. Skaidri ir redzams tas, kā tiek trenēta precizitāte un attīstīta loģika. Bieži vien kvalitatīva darba izpilde ir nekas cits, kā nebeidzamā cīņa par milimetriem.