Profesionālās kvalifikācijas pilnveides programmas kursi

 

 

  PIKC Rīgas Mākslas un mediju tehnikums piedāvā lielisku iespēju apmeklēt 16 stundu profesionālās kvalifikācijas pilnveides programmas kursu "Mākslas stilu vēsture mūsdienu ergonomikas un dizaina skatījumā" 2020. gada 19. martā plkst. 11.00-16.00 un 20. martā plkst. 9.00-16.00.


Kursu vadītājs: Edīte Bērziņa humanitāro zinātņu maģistre mākslā, Latvijas Mākslinieku savienības un Latvijas Dizaineru savienības biedre. Latvijas Mākslas akadēmijas docente. Rīgas Mākslas un mediju tehnikuma pasniedzēja.
Dalībnieku skaits: 30
Finansējums: 30 EUR
Kursu norises laiks un vieta: 2020. gada 19. marts plkst. 11.00-16.00 un 20. marts plkst. 9.00-16.00, (16 akadēmiskās stundas) PIKC Rīgas Mākslas un mediju tehnikumā, Jūrmalas gatvē 96, Rīgā.

Kursa anotācija:
  Lekciju ciklam izvēlētas tēmas, kas mūsdienu pētnieku un praktiķu skatījumā parāda sasaisti starp mākslas stilu un kultūras vēstures pagātnes parādībām un aktuālām norisēm dizainā, arhitektūrā, amatniecībā un mākslā gan ārvalstīs, gan Latvijā. 21. gadsimtā tiek pārvērtēts iepriekšējo paaudžu mantojums, ņemot vērā gan sociālo pieredzi, gan sasaisti starp ekoloģijas un ekonomikas problēmām, gan jaunākās digitālās tehnoloģijas un pētījumus par cilvēka smadzeņu (apziņas) darbību, kas, protams, iespaido gan radošos procesu, gan tā rezultātu uztveri. No šā viedokļa būtu analizējami arī mācību materiāli, ko izmantojam mākslas un dizaina vēstures pasniegšanai. Nodarbības balstītas uz iespējami bagātīgu vizuālo materiālu ar norādēm uz pēc autores domām interesantākajiem avotiem turpmākām patstāvīgām studijām.

 

1.diena
1. Ergonomika, ekoloģija un ekonomika – trīs izvēles pamatprincipi prātīgam cilvēkam.
1.1. Īss ieskats ergonomikas vēsturē.
1.2. Iesākumā bija vārds – amatniecība, māksla, dizains un dzimtā valoda.
2. Akmens laikmets ir modē - pētījumi par uzvedības modeļiem, tērpiem, frizūrām, rotām un mājokļu iekārtojumu mūsdienu skatījumā.
3. Interesantākie dažādu stilu periodu interjeru un mēbeļu vēstures paraugi ergonomikas pasniedzēja skatījumā (no Divupes līdz postmodernismam)


2.diena
1. Mūsdienu skatījums uz avangarda un starpkaru perioda mākslas, arhitektūras un dizaina parādībām.
2. Par dažu savulaik slavētu arhitektūras un dizaina objektu sociālekonomiskajām pretenzijām, postmodernajām formām un likteni mūsdienās.
3. Aktuālās vērtības arhitektūrā un vides dizainā. Ainava un parametriskās projektēšanas principi. Skandināvijas un Latvijas pieredze.
4. Informācijas ergonomika un mācību materiāli.