RMMT izlaidums

 

 

  Dienā, kad tiek saņemti profesionālās vidējās izglītības vai profesionālo kvalifikācijas apliecību absolventus, pedagogus un vecākus sveica Rīgas Mākslas un mediju tehnikuma direktore Maija Vanaga. 

 

  Paldies, ka pirms četriem vai diviem gadiem atradāt ceļu uz mūsu skolu, ka bijāt tai uzticīgi, ka strādājāt un bija iespēja ar jums kopā sadarboties, augt un daudz ko sasniegt. Paldies vecāki, par to, ka virzījāt savu bērnu soļus uz mūsu skolu, bijāt tiem  padomdevēji, palīgi un sadarbojāties ar skolu.

 

  Paldies arī jums cienījamie kolēģi, paldies par jūsu darbu šo gadu garumā. Īpašs paldies par neatlaidīgo darbu šos pēdējos četrus mēnešus.

 

  Paldies absolventi, ka bijāt vienmēr gatavi iegūt jaunas zināšanas, palīdzēt un īpašs prieks un gandarījums par izcilajiem kvalifikācijas eksāmenu rezultātiem, par  ieguldīto darbu rezultātiem, kas būs skatāmi ne tikai gadiem, bet pat gadsimtiem. 

 

  Saglabājiet savas domas un nekad neļaujiet novirzīt sevi no ceļa, ko esat uzsākuši!

 

  Jāatzīmē, ka šis ir pirmais izlaidums, kura absolventi ir iestājušies Rīgas Mākslas un mediju tehnikumā pēc skolas nosaukuma maiņas no Rīgas Amatniecības vidusskolas.