Baznīcas iekārtošana

 

 

 Gadu no gada RMMT Koka mākslas un metālmākslas nodaļas audzēkņu diplomdarbi kļūst arvien apjomīgāki un sarežģītāki. Nevienam nav noslēpums, ka pēdējie mācību mēneši ir bijis liels pārbaudījums visām skolām un to audzēkņiem. Šis laiks mums visiem ir devis iespēju apstāties un kārtīgāk nospraust mērķi uz kuru mēs katrs ejam. Tehnikuma audzēkņiem tiek piedāvāti dažādi veidi kā iegūt, pilnveidot un stiprināt savas zināšanas, taču vislabākais palīgs tajā ir apņemība un gribasspēks.

  Gribasspēks! Vārds, kas spētu raksturot mūsu tehnikuma koka mākslas un metālmākslas nodaļas audzēkņus un pasniedzējus. Darbs, ko tik īsā un saspringtā laika posmā ir spējuši ieguldīt visi diplomdarbu tapšanā iesaistītie, ir neaprakstāms. Ticība sev un saviem spēkiem, kā arī vēlme pierādīt sevi un atstāt ko paliekošu. Diplomdarbi, kurus šogad izstrādāja audzēkņi atspoguļo visu, ko četru gadu laikā iespējams apgūt savas profesijas ietvaros, kā arī to, cik daudz ir iespējams paveikt ar ticību un gribasspēku.

  Jauniešu paveikto atzinīgi novērtēja arī mākslas zinātnieks Ojārs Spārītis. Jauniešu paveiktais ir mantojums nākamajām paaudzēm, kas būs skatāms ne tikai gadiem, bet pat gadsimtiem.