Latvijas Nacionālās operas un baleta apmeklējums


Projekta Nr.8.3.5.0/16/I/001 „Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs”,  karjeras atbalsta pasākuma “Līdzsvars dzīvē – līdzsvars karjerā” ietvaros 2020. gada 21. janvārī devās uz Latvijas Nacionālo operu un baletu.


Latvijas Nacionālo operu un baletu apmeklēja mūsu tehnikuma Mediju mākslas nodaļas audzēkņi no MM31 un MW31 grupām, kā arī Vides dizaina nodaļas VI51 un VR51 grupa. Jaunieši iepazinās ar skatuves montāžas un scenogrāfijas maketiem, to izvietošanas un veidošanas pamatprincipiem. Tika aplūkota un novērtēta butaforijas darba specifika, kā arī mākslinieku un modelētāju darbnīcas. Apmeklējuma laikā jaunieši varēja izvērtēt mūsdienīga tehnoloģiskā aprīkojuma daudzveidību un tā aktualitāti konkrētajā profesionālajā jomā.  

 

Latvijas Nacionālo operu un baletu apmeklējums mūsu tehnikuma audzēkņiem uzskatāmi parāda to, cik ļoti interesanta un dažāda var būt viņu izvēlētā profesija. Jauniešiem tā ir iespēja, jau laicīgi izprast izvēlētās profesijas specifiku padziļināti un redzētais veido izpratni par profesijas pielietošanu nākotnes profesijā.