Lekcija par EQ struktūrām

 

Projekta Nr.8.3.5.0/16/I/001 „Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs”, karjeras atbalsta pasākuma “Es darba vidē” ietvaros un tajā piedalījās tehnikuma audzēkņi no MA21; MA22; MF21; MF22 un MO21 grupām.

Lekcijas laikā jaunieši uzzināja, kas ir EQ (emotional quotent) un kādas ir emocionālās intelekta struktūras. Ar dažādiem piemēriem lektore apliecināja EQ esamību vai neesamību, kas ir ļoti nozīmīgs gan personiskajās, gan darba attiecībās. Prezentācijas laikā tika minētas stratēģijas, kas palīdz veidot EQ. Lai jaunieši labāk izprastu tēmas aktualitāti un būtu labāk sagatavoti emocionālajai komunikācijai darba vidē, lektore piedāvāja sadarbības spēles “X un Y” un “Rodžera kvadrāts”. Tās ir situācijas, kurās varēja uzzināt kā un kad lūgt palīdzību, kā arī kad palīdzību atteikt. Pasākuma laikā tika veikti praktiskie, individuālie un grupas uzdevumi, kā arī analizētas pieredzes un situācijas.


Lekcija palīdzēja jauniešiem veidot izpratni par emocionālā intelekta nozīmīgumu personiskajās un darba attiecībās. Apzināties savas darbības, attiecību uzturēšanas prasmes un iespējas tās attīstīt.