Uz Latvijas televīziju

 

Projekta Nr.8.3.5.0/16/I/001 „Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs”, karjeras atbalsta pasākuma “Būsim pazīstami” ietvaros mūsu tehnikuma audzēkņi no MA11; MA12; MO11 un MF11 grupām devās uz Latvijas televīziju.


Televīzijas telpās audzēkņiem tika dota iespēja iepazīties ar animācijas iespējām Latvijas televīzijā. Jaunieši varēja izpētīt studiju izbūvi katram no raidījumiem un to specifiku, atšķirības, nosacījumus un dažādību. Izzināt gaismas nozīmi animācijā, iepazīt un izmēģināt videokameras. Audzēkņiem tika dots arī praktiskais uzdevums – animācijas reklāmas izveide.


Televīzijas apmeklējuma laikā audzēkņi iepazīst savu potenciālo darba devēju, viņa prasības pret saviem darbiniekiem, kā arī darba režīmu. Praktiskajās nodarbībās izglītojamie iegūst atgriezenisko saiti par savām prasmēm un gatavību darba tirgum.