Vides dizaina nodaļa apmeklē Latvijas Ncionālo operu

 

Projekta Nr.8.3.5.0/16/I/001 „Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs”, karjeras atbalsta pasākuma “Līdzsvars dzīvē – līdzsvars karjerā” ietvaros  VV21 un VT21 audzēkņi dodas uz Latvijas Nacionālo operu


Jauniešiem bija iespēja ieskatīties dekorāciju, butaforiju un šūšanas darbnīcu galvenajos uzdevumos izrāžu tapšanā. Audzēkņi varēja ielūkoties izrādes skiču un maketu analizēšanā, veicamo darbu sarakstā, kā arī darbnīcu komunikācijā ar scenogrāfu un kostīmu mākslinieku. Tika apskatīti biežāk izmantotie paņēmieni, materiāli un pielietotās tehnoloģijas. Darbnīcās izgatavoto – skatuves specifikai atbilstošu – objektu drošības, tehniskie un ētiskie kritēriji.


Jauniešiem bija lieliska iespēja iepazīties ar izrāžu tapšanas gaitu un specifiku. Operas dekorāciju, butaforiju un kostīmu šūšanas darbnīcām. Meistarklases laikā pašiem izgatavot maketu rekvizītam vai kostīma detaļai, tādā veidā praktiski īstenojot kādas no lekcijā aprakstītajiem posmiem izrādes veidošanas procesā.