Montāžas meistarklase

 

Projekta Nr.8.3.5.0/16/I/001 „Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs”, karjeras atbalsta pasākuma “Misters X – mans veiksmes stāsts” ietvaros norisinājās meistarklase multimediju dizaina speciālistiem no MA11; MA21; MA31 grupām.


Meistarklases laikā topošajiem multimediju dizaina speciālistiem bija iespēja ielūkoties nozares specifikā un darba devēju prasībās, kas saistīts ar profesionālo jomu, kā arī darba tirgu. Tika iegūta teorētiskā bāze un informācija par montāžas darba ikdienu, dažādu “knifu” un specefektu izmantošanu darba vidē – montāžas procesā. Tāpat bija praktiskā darbošanās ar montāžas “galdu”.


Jaunieši iepazinās ar montāžas procesa izmantošanu darba vidē, no darba devēja puses. Meistarklases laikā tika iegūtas zināšanas par pamatprincipiem un metodēm darbojoties šajā procesā.