Mācību materiāli

 

 

Arhitektūras pamati - skatīt šeit

Interjera dizaina pamati - skatīt šeit

Krāsu mācība - skatīt šeit

Telpiskā maketēšana - skatīt šeit

Angļu valoda - skatīt šeit

Ekonomika - skatīt šeit

Matemātika - skatīt šeit

Ķīmija - skatīt šeit

Informātika - skatīt šeit

Latviešu valoda - skatīt šeit

Vēsture

     Latvijas vēsture no aizvēstures līdz 1918.gadam skatīt šeit

     Latvijas vēsture 1918-2015 skatīt šeit

     Pasaules lielvalstis 20. gadsimta sākumā skatīt šeit

     Koloniālisms. Cīņa par kolonijām skatīt šeit

     Politiskie notikumi pirms 1914.gada skatīt šeit

     1905.gada revolūcijas iemesli Latvijā skatīt šeit

     Revolūcijas iemesli, notikumi sekas skatīt šeit

     Baltija pēc 1905. gada revolūcijas skatīt šeit

     Pirmais pasaules karš skatīt šeit

     Pirmā pasaules kara sekas skatīt šeit

     Latvijas valsts izveide un brīvības cīņas skatīt šeit

     Jaunās valstis Baltijā pēc pirmā pasaules kara skatīt šeit

     Eiropa un pasaule starpkaru periodā skatīt šeit

     Latvijas republikas attīstība parlamentārajā periodā skatīt šeit

     Totalitāro režīmu izveide Eiropā skatīt šeit

     Pasaules ekonomiskā krīze un sekas skatīt šeit

     Baltijas valstu politiskā un ekonomiskā attīstība starpkaru periodā skatīt šeit

     Ekonomikas un kultūras attīstība starpkaru periodā skatīt šeit

     PSRS un Vācijas totalitārie režīmi skatīt šeit

     Otrais pasaules karš.Starptautiskās attiecības 30. gadu beigās skatīt šeit

     K.Ulmaņa autoritārā režīma apvērsums un sekas skatīt šeit

     Otrais pasaules karš PSRS un Vācijas ārpolitika un karadarbība kara sākumā skatīt šeit

     Otrā pasaules kara sākums 1939.-1941. skatīt šeit

     Otrais pasaules karš. Karadarbība 1941.-1945.gados.Holokausts skatīt šeit

     Latvija otrajā pasaules karā skatīt šeit

     Baltijas valstis kara noslēgumā skatīt šeit

     Otrā pasaules kara sekas skatīt šeit


Sabiedrības un cilvēka drošība
     Antropogēnas darbības ietekme skatīt šeit

     Arodizglītība vides aspekti skatīt šeit

     Dabas resursi un to izmantošana skatīt šeit

     Ekoloģijas pamatprincipi skatīt šeit

     Uztura piesārņojums skatīt šeit

     Vides aizsardzības globālās problēmas skatīt šeit

 •    Civilā aizsardzība šeit