Identifikācijas numurs: RMMT 2018/4
Iepirkuma priekšmets: Rīga Mākslas un mediju tehnikuma saimnieciskās darbības veikšanai nepieciešamās infrastruktūras uzlabošanas pasākumu veikšana (atkārtots iepirkums)
Iepirkuma dokumentāciju skatīt šeit!
Pieteikuma iesniegšanas termiņš: līdz 2018.gada 09.maijam, plkst. 10.00.
Kontaktpersona: skatīt iepirkuma nolikumu.

Iepirkuma rezultāti
Uzvarētājs: Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "NULLES CIKLU CELTNIECĪBAS RAŽOTNE", reģistrācijas Nr. 40003062905, piedāvātā līgumcena 72 467,48  EUR, neieskaitot pievienotās vērtības nodokli.
Ziņojumu par iepirkuma gaitu: skatīt šeit
Līguma slēgšanas datums: 2018.gada 17.maijs
Līguma summa (EUR): līdz brīdim, kad kopējā pakalpojumu summa sasniedz 169 000,00 EUR, neieskaitot pievienotās vērtības nodokli.
Noslēgtais līguma teksts: pieejams šeit