Identifikācijas numurs: RMMT 2018/7

Iepirkuma priekšmets: Dabasgāzes piegāde Rīgas Mākslas un mediju tehnikumam (atkārtots iepirkums)

Iepirkuma dokumentāciju skatīt šeit!

Pieteikuma iesniegšanas termiņš: līdz 2018.gada 11.jūlijam, plkst. 10.00.

Kontaktpersona: skatīt iepirkuma nolikumu.

 

Iepirkuma rezultāti

Uzvarētājs: Akciju sabiedrība "Latvijas Gāze", reģ. Nr. 40003000642, piedāvātā līgumcena par 1 (vienu) kWh, neieskaitot pievienotās vērtības nodokli – 0,02443 EUR.

Ziņojumu par iepirkuma gaitu: skatīt šeit

Līguma slēgšanas datums: 2018.gada 01.augusts

Noslēgtais līguma teksts: skatīt šeit