Identifikācijas numurs: RMMT 2018/9
Iepirkuma priekšmets: Darbstaciju Rīgas Mākslas un mediju tehnikuma vajadzībām
Iepirkuma dokumentāciju skatīt šeit!
Pieteikuma iesniegšanas termiņš: līdz 2018.gada 14.novembrim, plkst. 10.00.
Kontaktpersona: skatīt iepirkuma nolikumu.

 

Iepirkuma rezultāti
Uzvarētājs: SIA "DATAKOM", reģ. Nr. 40103142605, piedāvātā līgumcena 38 813,04EUR, neieskaitot pievienotās vērtības nodokli.
Ziņojumu par iepirkuma gaitu: skatīt šeit
Līguma slēgšanas datums: 2018.gada 27.novembris
Noslēgtais līguma teksts: skatīt šeit

 

Atbilde uz ieinteresētā piegādātāja uzdoto jautājumu: šeit.