RAV 2014/14 Pasažieru mikroautobusa piegāde Rīgas Amatniecības vidusskolas vajadzībām


Identifikācijas numurs: RAV 2014/14  Iepirkuma priekšmets: „Pasažieru mikroautobusa piegāde Rīgas Amatniecības vidusskolas vajadzībām’’  


Lasīt vairāk

RAV 2014/13 datoru noma Rīgas Amatniecības vidusskolas vajadzībām


Identifikācijas numurs: RAV 2014/13  Iepirkuma priekšmets: datoru noma Rīgas Amatniecības vidusskolas vajadzībām


Lasīt vairāk

RAV 2014/12 Rīgas Amatniecības vidusskolas saimnieciskās darbības veikšanai nepieciešamās infrastruktūras uzlabošanas pasākumu veikšana


Identifikācijas numurs: RAV 2014/12  Iepirkuma priekšmets: Rīgas Amatniecības vidusskolas saimnieciskās darbības veikšanai nepieciešamās infrastruktūras uzlabošanas pasākumu veikšana


Lasīt vairāk

RAV 2014/11 lietota pasažieru mikroautobusa iegāde Rīgas Amatniecības vidusskolas vajadzībām


Identifikācijas numurs: RAV 2014/11  Iepirkuma priekšmets: lietota pasažieru mikroautobusa iegāde Rīgas Amatniecības vidusskolas vajadzībām


Lasīt vairāk

RAV 2014/10 Instrumentu piegāde Rīgas Amatniecības vidusskolas vajadzībām


Identifikācijas numurs: RAV 2014/10  Iepirkuma priekšmets: „Instrumentu piegāde Rīgas Amatniecības vidusskolas vajadzībām’’


Lasīt vairāk

RAV 2014/9 Videonovērošanas, ugunsdrošo durvju un ugunsgrēka atklāšanas un trauksmes iekārtu uzstādīšana Rīgas Amatniecības vidusskolā


Identifikācijas numurs: RAV 2014/9  Iepirkuma priekšmets: „Videonovērošanas, ugunsdrošo durvju un ugunsgrēka atklāšanas un trauksmes iekārtu uzstādīšana Rīgas Amatniecības vidusskolā”


Lasīt vairāk

RAV 2014/8 „Projekta „Energoefektivitātes paaugstināšana Rīgas Amatniecības vidusskolas ēkās” ietvaros nepieciešamās tehniskās dokumentācijas izstrāde un ēku energoefektivitātes pārskatu sagatavošana”


Identifikācijas numurs: RAV 2014/8  Iepirkuma priekšmets:„Projekta „Energoefektivitātes paaugstināšana Rīgas Amatniecības vidusskolas ēkās” ietvaros nepieciešamās tehniskās dokumentācijas izstrāde un ēku energoefektivitātes pārskatu sagatavošana”


Lasīt vairāk

RAV 2014/7 ēku uzturēšana Rīgas Amatniecības vidusskolā


Identifikācijas numurs: RAV 2014/7 Iepirkuma priekšmets: ēku uzturēšana Rīgas Amatniecības vidusskolā


Lasīt vairāk

RAV 2014/6 Aparatūras skapja un galda piegāde Rīgas Amatniecības vidusskolas vajadzībām


Identifikācijas numurs: RAV 2014/6 Iepirkuma priekšmets: aparatūras skapja un galda piegāde Rīgas Amatniecības vidusskolas vajadzībām.  


Lasīt vairāk

RAV 2014/5 Mācību procesa nodrošināšanai nepieciešamo kokskaidu un kokšķiedru un plātņu izstrādājumu iegāde


Identifikācijas numurs: RAV 2014/5 Iepirkuma priekšmets: Mācību procesa nodrošināšanai nepieciešamo kokskaidu un kokšķiedru un plātņu izstrādājumu iegāde


Lasīt vairāk