Apģērbu dizaina speciālists

12345

 

 

 

Apģērbu dizaina speciālists darbojas modes dizaina jomā, izstrādājot jaunus apģērba dizaina modeļus vai etalonus. Viņš prot zīmēt skices, ievērojot modes tendences un stilus, izprot ķermeņa mēru sakarības, proporcijas, apjomus, veido un modelē piegrieztnes, pārzina un prot pielietot materiālus un tehnoloģijas. Sadarbībā ar citiem speciālistiem viņš projektē, plāno un izstrādā vizuāli, tehnoloģiski un funkcionāli pamatotus apģērbu dizaina modeļa etalonus, veic mākslinieciski augstvērtīgu izpildāmā darba projektēšanu, plānošanu, organizēšanu un realizāciju konkrētā projekta robežās. Apģērbu dizaina speciālists var būt citu speciālistu vadībā nodarbināta persona, pašnodarbināta persona, var veikt individuālo komercdarbību un apģērbu dizaina projektēšanas, izgatavošanas un konsultēšanas funkcijas.

Galvenās profesionālās zināšanas un prasmes:

- prot radoši izteikt savas idejas apģērba dizaina modeļu skicē, zīmējumā, projektā, pamatot savu domu;

- prot izgatavot izstrādājumu tehnoloģisko zīmējumu, konstrukciju, aprēķinus un veikt apģērbu modelēšanai un izgatavošanai nepieciešamās operācijas – konstruēšanu, modelēšanu;

- prot izgatavot apģērba etalonu;

- pārzina nozares materiālus un spēj izvēlēties nepieciešamo konkrētam modelim;

- prot pielietot darbam nepieciešamos instrumentus un iekārtas, kā arī lietot mūsdienu informāciju tehnoloģijas;

- spēj plānot darba procesu;


- spēj prezentēt dizaina projektu, maketu vai etalonu.Mācību procesā izglītojamie apgūst valodas un komunikatīvās zinības, matemātiku un dabaszinības, sociālās zinības, kā arī profesijas apguvi nodrošinošos mākslas, dizaina un tehnoloģiskos priekšmetus. Praktiskā darba prasmes izglītojamie iegūst praktiskajās mācībās skolas darbnīcās un praksē pie darba devēja.