Foto dizaina speciālists

123

 

 

 

Foto dizaina speciālista izglītības programmas mērķis ir nodrošināt profesionālās vidējās izglītības programmas apguvi, sagatavot kvalificētu speciālistu, kurš nodarbināts fotogrāfisku darbu projektu veidošanā, darbojoties radošā komandā ar uzņemšanas grupu, veic kvalitatīvu uzņemšanas objektu fiksāciju.


Foto dizaina speciālists lietotāja līmenī pārzina foto uzņemšanas tehniku, kadra kompozīcijas veidošanu, izprot dokumentālā un mākslas foto darbu specifiku, apgaismošanas pamatprincipus, fotogrāfiska produkta radīšanai nepieciešamo darbību, informācijas un izejmateriālu apjomu un kvalitāti, savstarpēji saistīto darba procesu izpildes secību un to racionālu organizāciju, novērtēšanu, fotogrāfijas vērtības estētiskā, etniskā un kultūrvēsturiskā kontekstā, mūsdienu vizuālās vides stilistiskās likumsakarības, projektu īstenošanas ietekmi uz mērķauditoriju.


Foto dizaina speciālists var būt citu speciālistu vadībā nodarbināta persona, pašnodarbināta persona, kas veic individuālo komercdarbību, var būt nodarbināts foto, multimediju, video, animācijas un mājas lapu dizaina komercsabiedrībās, reklāmas aģentūrās, veicot foto vizualizēšanas funkcijas. Foto dizaina speciālists lieto ar nozari saistītu juridisku dokumentāciju un tehniskos standartus, nozares estētiskās un ētiskās normas, kā arī lieto pieejamos profesionālās informācijas avotus un Internetu.