Interjera dizaina speciālists

12345

 

 

 

 

Interjera dizaina speciālists ir kvalificēts interjera dizaina nozares darbinieks, kurš strādā interjeru projektēšanas jomā. Sadarbībā ar citiem speciālistiem plāno un izstrādā vizuāli, tehnoloģiski, ergonomiski sakārtotus un pamatotus interjerus vai to daļas, kā arī atsevišķu elementu projektus ar estētiskās vērtības pazīmēm, piedalās projekta izpildes organizēšanā un sagatavošanā. Interjera dizaina speciālists var būt citu speciālistu vadībā nodarbināta persona, pašnodarbināta persona, var veikt individuālo uzņēmējdarbību, viņš sadarbojas ar citiem speciālistiem, var būt nodarbināts celtniecības, arhitektūras, reklāmas birojos, veikalos u.tml., veicot interjera projektēšanas darbus.

Profesionālās zināšanas un prasmes:

- prot plānot un īstenot radošas idejas telpiskās vides projektēšanas un iekārtošanas jomā;

- spēj formulēt darba uzdevumu, patstāvīgi veikt ar pasūtījumu saistītu informācijas izpēti un analīzi;

- prot veikt interjera koncepcijas un skiču piedāvājuma izstrādi, interjera projektu izstrādi, izmantojot datortehnoloģijas un citas mūsdienu tehnoloģijas iespējas;

- prot aprēķināt interjera projekta materiālu kalkulācijas un darbu izmaksas;

-  sadarbībā ar citiem speciālistiem piedalās projekta izpildes organizēšanā.

- spēj veikt projekta prezentāciju;


Mācību procesā izglītojamie apgūst valodas un komunikatīvās zinības, matemātiku un dabaszinības, sociālās zinības, kā arī profesijas apguvi nodrošinošos mākslas, dizaina un tehnoloģiskos priekšmetus. Praktiskā darba prasmes izglītojamie iegūst praktiskajās mācībās skolas darbnīcās un praksē pie darba devēja.

 

 

Informācija par uzņemšanu 2018./19. mācību gadam vari atrast šeit!