Multimediju dizaina speciālists - animācija

1234

 

 

Mācību ilgums – 4 gadi pēc 9. klases
Stipendija –
līdz 150 Euro mēnesī
Dienesta viesnīca –
3 minūšu attālumā no tehnikuma

Profesionālie priekšmeti:
Animācija, Animācijas tehnikas, Animāciju tehniskā izstrāde, Multimediju un animācijas vēsture, Krāsu mācība, Reklāmas psiholoģija, Profesionālā kompozīcija, Kompozīcijas pamati, Burtu mācība un lietišķā grafika, Telpiskā maketēšana, Kultūras vēsture, Mākslas vēsture, Zīmēšana, Gleznošana, Digitālo krāsu teorija, Datorgrafika, Audio vizuālā montāža, Materiālmācība un tehnoloģijas, Multimediju dizains, Fotogrāfija, Gaismošana, Skaņu ieraksta tehnoloģija, Režijas pamati, Scenogrāfijas pamati, Žurnālistikas pamati un autortiesības, Grafiskais dizains, Tehniskā grafika, Dizaina pētniecības metodes, Video filmēšana un montāža, Tīmekļa tehnoloģijas, Sabiedrība un cilvēka drošība.


Programmas priekšrocības:
Šī ir unikāla programma Latvijā, kas specializējas uz multimediju dizainu animācijā. Tehnikums nodrošina visu nepieciešamo tehniku un tehnoloģijas izglītības procesam. Tiek strādāts gan ar Microsoft, gan ar Apple operētājsistēmām.
Absolvējot tehnikumu saņemsi: diplomu par profesionālo vidējo izglītību (vidējā izglītība – kārtojot visus Valsts centralizētos eksāmenus un profesijas) Starptautisko IES Sertifikātu.

Pēc tehnikuma absolvēšanas var mācīties:
Latvijas Mākslas akadēmijā, Latvijas Kultūras akadēmijā, Latvijas Universitātē – jebkurā Latvijas augstskolā, kā arī citu valstu augstskolās – daudzi absolventi izmanto šo iespēju.

Ar tehnikumā iegūtajām zināšanām un diplomu var strādāt:
uzņēmumos, kuru darbības sfēra ir multimediju projektēšana, plānošana, organizēšana, realizēšana un konsultēšana, reklāma, animācijas studijās, kā arī veidot individuālos uzņēmumus.