Multimediju dizaina speciālists - WEB

123

 

 

 

Mācību ilgums – 4 gadi pēc 9. klases vai 2 gadi pēc 12. klases
Stipendija  – līdz 150 Euro mēnesī
Dienesta viesnīca – 3 minūšu attālumā no tehnikuma

Profesionālie priekšmeti:  Multimediju dizains, Mājas lapas dizaina projektēšana, Multimediju un animācijas vēsture, Profesionālā kompozīcija, Tīmekļa tehnoloģijas, Programmēšanas pamati, Materiālmācība un tehnoloģijas , Grafiskais dizains, Tehniskā grafika, Telpiskā maketēšana, Animācija, Dizaina pētniecības metodes, Reklāmas psiholoģija, Kultūras vēsture, Mākslas vēsture, Kompozīcijas pamati , Zīmēšana, Krāsu mācība, Gleznošana, Burtu mācība un lietišķā grafika, Digitālo krāsu teorija, Datorgrafika, Audio vizuālā montāža , Fotogrāfija, Gaismošana , Skaņu ieraksta tehnoloģijas, Režijas pamati, Scenogrāfijas pamati, Žurnālistikas pamati un autortiesības, Video filmēšana un montāža, Sabiedrība un cilvēka drošība.

Programmas priekšrocības:  Šī ir unikāla programma ar to, ka notiek specializēšanās mājaslapu dizaina jomā, bet vienlaicīgi tiek apgūtas arī programmēšanas valodas. Datorgrafikā tiek strādāts ar tādām programmām kā Ilustrator, Photoshop, Lightroom, Adobe Flash. Tehnikums nodrošina  visu nepieciešamo inventāru izglītības procesa nodrošināšanai.

Absolvējot tehnikumu saņemsi: diplomu par profesionālo vidējo izglītību (vidējā izglītība – kārtojot visus Valsts centralizētos eksāmenus un profesijas) Starptautisko IES Sertifikātu.

Pēc tehnikuma absolvēšanas var mācīties: Latvijas Mākslas akadēmijā, Latvijas Kultūras akadēmijā, Latvijas Universitātē – jebkurā Latvijas augstskolā, kā arī citu valstu augstskolās – daudzi absolventi izmanto šo iespēju.

Ar tehnikumā iegūtajām zināšanām un diplomu var strādāt: uzņēmumos, kuru darbības sfēra ir reklāmas dizains, WEB dizains, kā arī veidot individuālos uzņēmumus.