Stila mēbeļu modelētājs

12345

 

 

 

Stila mēbeļu modelētājs ir radošs speciālists, kurš izstrādā darba skices, modelē, veic materiālu aprēķinus, sagatavo un apstrādā materiālus. Viņš orientējas vēsturisko stilu arhitektūrā, mēbeļu rotājošos un konstruktīvajos elementos, izprot restaurācijas principus, prot izgatavot stila mēbeļu kopijas. Stila mēbeļu modelētājs patstāvīgi spēj īstenot ieceres, izgatavot tehnoloģiskām un stilistiskām prasībām atbilstošu stila mēbeli – lietišķās mākslas priekšmetu. Viņš pārzina un atbilstoši pielieto gan vēsturiskos, gan mūsdienu apdares materiālu veidus, tehnikas, instrumentus un darbmašīnas.

Galvenās profesionālās zināšanas un prasmes:

- prot izgatavot rāmju, vairogu, plātņu konstrukciju, stila un modernās mēbeles;

- prot izgatavot lietišķās mākslas priekšmetus;

- prot kokvirpot, kokgriezt, intarsēt, finierēt;

- prot veikt apdares darbus – klāt šellaku, pulēt, zeltīt, apgleznot, veikt modernu materiālu apdari;

- prot tapsēt mēbeles;

- spēj strādāt individuāli vai komandā, izkopjot savu individualitāti;

- prot izgatavot darba rasējumus;


- prot sastādīt darba tāmi un veikt tajā nepieciešamās izmaiņas, kuras prasa darba process;

- spēj prezentēt un demonstrēt savu darbu.
 

Mācību procesā izglītojamie apgūst valodas un komunikatīvās zinības, matemātiku un dabaszinības, sociālās zinības, kā arī profesijas apguvi nodrošinošos mākslas, dizaina un tehnoloģiskos priekšmetus. Praktiskā darba prasmes izglītojamie iegūst praktiskajās mācībās skolas darbnīcās un praksē pie darba devēja.